LIVE ΤΙΜΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΕ USD ( $ )


Ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες Ο Αρειος Πάγος ακυρώνει την επιβολή τόκου σε ποσά στεγαστικών που δεν έχουν εκταµιευτείΣτα στεγαστικά δάνεια που προβλέπουν σταδιακή εκταµίευση, όταν οι οικοδοµικές εργασίες δεν έχουν προχωρήσει, η τράπεζα δεσµεύει  µέρος του ποσού, όµως ο δανειολήπτης υποχρεούται να καταβάλλει τόκους και για τα χρήµατα που δεν έχει εισπράξει
Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες δίνει απόφαση του Αρείου Πάγου µε την οποία ακυρώνεται ένας ακόµη δυσβάστακτος όρος από εκείνους που περιλαµβάνονται στα συµβόλαιατων στεγαστικών δανείων.

Πρόκειται για τον όρο που προβλέπει την τµηµατική χορήγηση του στεγαστικού δανείου αναλόγως της προόδου των οικοδοµικών εργασιών, οι οποίες ελέγχονται από µηχανικό της τράπεζας, από την πιστοποίηση του οποίου εξαρτάται η εκταµίευση µέρους του δανείου. Σε περίπτωση που οι οικοδοµικές εργασίες δεν έχουν προχωρήσει, η τράπεζα αρνείται στον δανειολήπτη την εκταµίευση του δανείου, για το οποίο ωστόσο ο ίδιος υποχρεούται να καταβάλει τους τόκους για ολόκληρο το ποσό, το οποίο όµως δεν έχει εισπράξει.

Με την υπ’ αριθµ. 7/2011 απόφασή του το Ανώτατο ∆ικαστήριο χαρακτηρίζει καταχρηστικό τον συγκεκριµένο όρο, ο οποίος υποχρεώνει τους δανειολήπτες σε καταβολή τόκων για υπηρεσία που δεν τους έχει παρασχεθεί, καθώς έτσι διαταράσσεται η ισορροπία των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων – της τράπεζας και του καταναλωτή – εις βάρος τουκαταναλωτή.

Οπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, ο εν λόγω όρος προβλέπει πλασµατική εκταµίευση του δανείου (µε την έγκρισή του) για την ενεργοποίηση και µόνον των υποχρεώσεων του δανειολήπτη, ο οποίος καταβάλλει τόκους για ποσό που εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της δεσµευµένο η τράπεζα.

Συγχρόνως όµως – τονίζουν οι δικαστές στην απόφασή τους – η τράπεζα δεν µεριµνά για τον περιορισµό της επιβάρυνσης του δανειολήπτη µε τον συνυπολογισµό του οφέλους της από τη µη αποδέσµευση του υπόλοιπου ποσού του δανείου.

ο ΟΡΟΣ ΑΥΤΟΣ παραβιάζει – σύµφωνα µε τον Αρειο Πάγο– και την αρχή της διαφάνειας που πρέπει να διέπει τους γενικούς όρους των συναλλαγών, καθώςοι δανειολήπτες δεν γνωρίζουν «κατά τρόπο ορισµένο, ορθόκαι σαφή», όπως απαιτεί ο νόµος, «το επιτόκιο µε το οποίο έχουν δανειστεί, δεδοµένου ότι στην ουσία τοκίζονται για δεύτερη φορά τα καταβαλλόµενα ποσά του δανείου».

Αυτό που συµβαίνει στην πράξη στις περιπτώσεις στεγαστικών δανείων που προβλέπουν τη σταδιακή εκταµίευση είναι ναεγκρίνεται το δάνειο, να ξεκινούνοι υποχρεώσεις του δανειολήπτη και η καταβολή τόκων από την πρώτη ηµέρα, να λαµβάνει µέρος του δανείου, αλλάλόγω µη προόδουτων οικοδοµικών εργασιών να αναστέλλεται η εκταµίευση, µε αποτέλεσµα να κρατάει η τράπεζα στηνκατοχή της ποσό για το οποίο ο δανειολήπτης καταβάλλει τόκους και επιβαρύνεται µε επιπλέον έξοδα χωρίς να µπορεί να χρησιµοποιήσει τα χρήµατα αυτά.

Κατά του όρουαυτού έχουν προσφύγει εδώ και χρόνιακαταναλωτικές οργανώσεις και παρά το γεγονός ότι από τα κατώτεραδικαστήρια είχε κριθεί παράνοµος και καταχρηστικός, αρκετές τράπεζες εξακολουθούσαν να τον εφαρµόζουν στις συµβάσεις των στεγαστικών δανείων. Σηµειώνεται ότι η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου έρχεται να προστεθεί στην απόφαση του υπουργείου Εργασίας µε την οποία οι τράπεζες υποχρεούνται να καταργήσουν ακόµη οκτώ όρους που θεωρούνται καταχρηστικοί και έχουν κριθεί από τα δικαστήρια.

Ο συγκεκριµένος όρος είχε κριθεί παράνοµος και από τα κατώτεραδικαστήρια

Λύση (;) με βαρύ τίμημα


ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους δίνουν και παίρνουν.
Η κυβέρνηση τα διαψεύδει κατηγορηματικά. Ομως, όλες οι πηγές πληροφόρησης, επίσημες και ανεπίσημες, ευρωπαϊκές και εγχώριες, επιβεβαιώνουν ότι η συζήτηση έχει ήδη αρχίσει. Και εξετάζονται δυο-τρία εναλλακτικά σενάρια.
ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ -από τους Ευρωπαίους πολιτικούς μέχρι τους τραπεζίτες- έχουν πλέον κατανοήσει ότι το μέγεθος του προβλήματος είναι τέτοιο που η Ελλάδα δεν μπορεί να το διαχειριστεί με τους όρους που ισχύουν σήμερα. Το χρέος, δηλαδή, είναι «μη βιώσιμο». Ομως, η εξεύρεση της όποιας λύσης προσκρούει σε πολλές δυσκολίες, εξ ου και οι αλληλοσυγκρουόμενες, κατά καιρούς, δηλώσεις μεταξύ των διαφόρων Ευρωπαίων αξιωματούχων.
ΜΠΟΡΕΙ η λύση να μην έχει βρεθεί ακόμη -και πιθανότατα δεν θα βρεθεί μέχρι τον Μάρτιο, οπότε αναμένεται να είναι έτοιμη η Γερμανία- αλλά για ένα δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία: η όποια λύση θα συνοδεύεται από νέους αυστηρούς όρους, τους οποίους θα πρέπει να αποδεχθεί η κυβέρνηση. Επ' αυτού δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία όλοι οι Γερμανοί αξιωματούχοι -από τη Μέρκελ ώς τον τελευταίο τραπεζίτη- οι οποίοι θα έχουν τον πρώτο και αποφασιστικότερο λόγο στη λύση που θα δοθεί.
Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ «συνταγή» δεν αφήνει κανένα περιθώριο για χαλάρωση, όπως θα ήλπιζε κανείς ακούγοντας ότι θα παραταθεί η περίοδος αποπληρωμής των δανείων. Το αντίθετο. Η δημοσιονομική πειθαρχία θα γίνει δρακόντεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα εισοδήματα, τις συνθήκες εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση.
Η «ΣΥΝΤΑΓΗ» αυτή απαιτεί, πρωτίστως, μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, όπως την εννοούν οι Γερμανοί. Και αυτά τα μέτρα δεν είναι άλλα από την υποχώρηση του μισθολογικού κόστους στην Ελλάδα, το οποίο θεωρούν υψηλό. Το είπε πρόσφατα σε διεθνές φόρουμ ένας Γερμανός υφυπουργός.
ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ κόστος έχει ήδη πέσει στο Δημόσιο και προβλέπεται να πέσει κι άλλο με την επικείμενη υιοθέτηση του ενιαίου μισθολογίου. Αλλά το καμπανάκι χτυπάει ήδη και για τον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο δεν έχουν επιβληθεί ακόμη άμεσες, οριζόντιες, περικοπές. Ο δρόμος έχει ανοίξει με το νόμο για τις επιχειρησιακές συμβάσεις.
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ τους γι' αυτές έδειξαν οι ελεγκτές της τρόικας, οι οποίοι έκαναν κάτι μη συνηθισμένο: επισκέφθηκαν την εταιρεία ΝΕΟΓΑΛ, για να διαπιστώσουν τι έγινε και δεν εφαρμόστηκε, τελικά, η πρώτη επιχειρησιακή σύμβαση, η οποία προέβλεπε μείωση μισθών κατά 9%.
ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ είναι προφανές. Οι δυσκολίες δεν βρίσκονται πίσω μας, όπως συνηθίζουν να λένε ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί. Βρίσκονται μπροστά μας. Οποια λύση για το χρέος κι αν επιλεγεί, θα την πληρώσουμε με βαρύ τίμημα. Το τούνελ έχει μεγάλο βάθος και δεν πρέπει να καλλιεργούνται ψευδαισθήσεις.

Από 10 έως 25/2 οι αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές


Ενιαία θα είναι φέτος η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 10 έως τις 25 Φεβρουαρίου.
Υπόχρεοι για την υποβολή της Αίτησης είναι :
Α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)
Β) οι απόφοιτοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ
Γ) οι απόφοιτοι - κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης των ετών 2009 ή 2010 ημερήσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων των ημερησίων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και στα ΤΕΦΑΑ.
Δ) οι μαθητές της τελευταίας τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ- ΟΜΑΔΑ Β΄)-
Ε) οι απόφοιτοι - κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΣΤ) Από φέτος θα υποβάλλουν αίτηση  και οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α, οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ και οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Α΄).
Το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι μετά την 25η Φεβρουαρίου δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

Μέσω τραπεζών οι πληρωμές του ΙΚΑ


Μέσω τραπεζών θα γίνονται πλέον οι πληρωμές του ΙΚΑ προς τους δικαιούχους. Η διαδικασία για τη χορήγηση των παροχών και την κατάθεση των δικαιολογητικών δεν θα αλλάξει.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει προσκομίσουν στα Τμήματα Παροχών ή στο Τμήμα Μητρώου του υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας τους:
  1. Τον αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου -ΑΜΑ - που προκύπτει είτε από το βιβλιάριο υγείας είτε από Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοτυπία.
  3. Το πρωτότυπο Τραπεζικό βιβλιάριο και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού με πρώτο όνομα του άμεσα ασφαλισμένου. Ο αριθμός ΙΒΑΝ θα πρέπει να διακρίνεται στη φωτοτυπία.
Αν ο δικαιούχος δεν διαθέτει βιβλιάριο θα πρέπει να καταθέσει χαρτί από την τράπεζα στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός του λογαριασμού, τα στοιχεία του δικαιούχου και τα στοιχεία της Τράπεζας.
 Για τους συνταξιούχους που ήδη έχουν ανοίξει λογαριασμό για την καταβολή της σύνταξής τους, θα ισχύει ο ίδιος λογαριασμός. Για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα, η πίστωση θα γίνεται στους λογαριασμούς που καταβάλλεται το αδειοδωρόσημο.
Οι εξαιρέσεις
Δεν θα πληρώνονται μέσω τραπέζης  οι παροχές σε Ευρωπαίους ασφαλισμένους που μένουν προσωρινά στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας ή Πιστοποιητικού Προσωρινής αντικατάστασης, τα έξοδα κηδείας και οι προκαταβολές και εκκαθαρίσεις που αφορούν νοσηλεία στο εξωτερικό.

Έτοιμη για απεργία οι εργαζόμενοι στην ΕΛΒΟ


Κινητοποιήσεις, που θα ξεκινήσουν πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη, ψήφισε η γενική συνέλευση των εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ), καταγγέλλοντας την «απαξίωση» της εταιρείας.
Η γ.σ. εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου να καθορίσει τον ακριβή χαρακτήρα που θα λάβουν οι κινητοποιήσεις. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν αύριο το πρωί και θα εξαρτηθεί εν μέρει από το αν θα καταβληθεί τελικά η μισθοδοσία Ιανουαρίου στους 550 εργαζομένους.
Οι εργαζόμενοι θεωρούν αμφίβολη την έγκαιρη καταβολή των μισθών τους, δεδομένου ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. Τα προβλήματα έχουν ενταθεί μετά τη ματαίωση της πρόσφατης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα αποφάσιζε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά περίπου 24 εκατ. ευρώ.
Το Δημόσιο, που είναι και ο βασικός μέτοχος, δεν προσήλθε και οι δύο άλλες πλευρές, όμιλος Μυτιληναίου που συμμετέχει με 43% και Λαϊνόπουλου με 6%, δεν συμμετείχαν.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην ΕΛΒΟ, Γιώργος Μαυρομάτης, διευκρίνισε ότι δεν θα κατεβάσουν αμέσως στους δρόμους βαριά οχήματα, όπως είχαν κάνει σε παλαιότερες κινητοποιήσεις. Όπως είπε θα δώσουν πίστωση χρόνου στο βασικό μέτοχο, προκειμένου να δρομολογήσει τις κινήσεις του.
Οι εργαζόμενοι εκτιμούν ότι η δανειοδότηση της εταιρείας με την εγγύηση του Δημοσίου (ύψους 15 εκατ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης, συν άλλα 15 εκατ. για έκδοση εγγυητικών επιστολών), θα μπορούσε να ελαφρύνει τα βάρη της. Οι συζητήσεις με τράπεζες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράνομη η απεργία στο Μετρό, δεν κάνουν πίσω οι εργαζόμενοι


Παράνομη έκριναν τα δικαστήρια την 24ωρη απεργία που έχουν κηρύξει γι' αύριο οι εργαζόμενοι στο Μετρό.
Οι συνδικαλιστές δηλώνουν, πάντως αποφασισμένοι να κάνουν την απεργία.
Παράνομη είχε κριθεί και η απεργία της 13ης Ιανουαρίου, η οποία ωστόσο έγινε, παρά τις προειδοποιήσεις του υπουργείου Υποδομών ότι οι απεργοί θα υποστούν κυρώσεις.
Σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι

Εβδομάδα παθών στις συγκοινωνίες

Ακινητοποιημένοι παραμένουν από το πρωί οι συρμοί του μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν έτοιμοι να προχωρήσουν σε νέα απεργία αύριο, μαζί με τους συναδέλφους τους στα λεωφορεία.
Με νεώτερη ανακοίνωσή του το σωματείο των εργαζομένων στη λειτουργία του μετρό έκανε γνωστό πως ούτε αύριο θα εκτελεστούν δρομολόγια, λόγω νέας 24ωρης απεργίας.
Για σήμερα Δευτέρα και για το διάστημα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν ούτε δρομολόγια λεωφορείων, λόγω γενικής συνέλευσης που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι.
Τα λεωφορεία αναμένεται να απουσιάσουν από τους δρόμους της πρωτεύουσας καθ 'όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, αλλά και της Τετάρτης, καθώς το σωματείο των εργαζομένων έχει προκηρύξει 48ωρη απεργία.
Οι κινητοποιήσεις στις συγκοινωνίες πραγματοποιούνται μετά από μια εβδομάδα σχετικής ηρεμίας, στη διάρκεια της οποίας υπήρχαν διαδοχικές επαφές των εκπροσώπων των εργαζομένων με την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών. Η απόφαση, όμως, του υπουργείου να καταθέσει το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες θεωρήθηκε από τους εργαζόμενους ως "αιτία πολέμου", με συνδικαλιστικά στελέχη να κάνουν λόγο για εμπαιγμό από την πλευρά της κυβέρνησης.

Δεν νομοθετούν οι συνδικαλιστές υποστηρίζει ο Δ. Ρέππας

Να αφήσουν το συντεχνιακό τους όφελος έναντι του κοινωνικού συνόλου κάλεσε τους εργαζόμενους στα μέσα μεταφοράς ο υπουργός Υποδομών, Δημήτρης Ρέππας με ομιλία του στη Βουλή.
«Είναι σαφές ότι τη νομοθετική πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση. Σεβόμαστε τους συνδικαλιστές, αλλά δεν θα νομοθετήσουν αυτοί. Πρέπει να αφήσουν το συντεχνιακό κλαδικό όφελος προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Τίποτα δεν θα πάει καλά αν οι εργαζόμενοι δεν αναλάβουν πρωτοβουλίες ευθύνης και δεν αντιληφθούν ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι για να επιβραβεύουν τον πολίτη που τα επιλέγει» δήλωσε.
Πρόσθεσε πως το πρόγραμμα μετατάξεων του ΟΣΕ προχωρεί χωρίς προβλήματα και ότι οι αλλαγές είναι επίπονες, αλλά για το καλό όλων.
Όσον αφορά στις επικρίσεις για τις αυξήσεις των εισιτηρίων που ξεκινούν από αύριο, τόνισε πως η Αθήνα εξακολουθεί να έχει χαμηλό επίπεδο τιμών.
Πέραν των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ θετικά εκφράστηκε για το σχέδιο νόμου και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία τόνισε «οι ρυθμίσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, το στοίχημα όμως της κυβέρνησης είναι αν θα εφαρμόσει αυτά που υπάρχουν στα χαρτιά».

Κοινούς κανόνες για το όριο συνταξιοδότησης επεξεργάζεται η ΕΕ

thumb
Σχέδιο για να καθοριστεί ένα κοινό ηλικιακό όριο αναφοράς για την συνταξιοδότηση σε ολόκληρη την Ευρώπη επεξεργάζεται η ΕΕ, όπως δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σε συνέντευξή του την Κυριακή.
Πιο σ
υγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα χρησιμοποιούν το ηλικιακό αυτό όριο ως σημείο εκκίνησης για να καθορίζουν τα εθνικά όρια ηλικίας, διευκρίνισε ο κ. Σόιμπλε στην κρατική τηλεόραση ARD.
«Σε ό,τι αφορά τα όρια ηλικίας, έχουμε πραγματικά καταλήξει σε συγκεκριμένη συνεννόηση. Θα θεσπίσουμε ένα σύστημα αναφοράς (benchmark system)», είπε.
«Μπορεί να υπάρξει κάποιο σύστημα διαιτησίας», πρόσθεσε.
Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας, είπε ότι στην Αθήνα κυκλοφορούν πολλές ιδέες, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί επισήμως.
«Οι περισσότεροι παράγοντες της αγοράς περιμένουν ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με υπεύθυνο τρόπο», τόνισε.

Γευματίζοντας στα ύψη!


Το εστιατόριο ονομάζεται Atmosphere και είναι το ψηλότερο εστιατόριο του κόσμου, αφού βρίσκεται σε ύψος 1.350 πόδια από το έδαφος. Φυσικά, βρίσκεται και στο ψηλότερο κτήριο του κόσμου, το Burj Khalifa, στο Dubai.

Ανακάλυψαν εργαστήρι πλαστών ερυώ στην ΆμφισσαΕνα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα εργαστήρια κατασκευής πλαστών χαρτονομισμάτων είχε στήσει στην Αμφισσα σπείρα παραχαρακτών.

Μάλιστα, τα μέλη της επιδεικνύοντας μεγάλο θράσος και εμπιστοσύνη στο "τέλειο" προϊόν τους, δεν δίστασαν να μεταβούν σε τραπεζικό κατάστημα της Αθήνας όπου προσπάθησαν να ανταλλάξουν τα πλαστά χαρτονομίσματα των διακοσίων και πεντακοσίων ευρώ με άλλα, μικρότερης αξίας!...

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τις διωκτικές αρχές, δύο Ελληνες προσπάθησαν να ανταλλάξουν το ποσό των 26.300 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 50 και των 100 ευρώ.

Ομως, για κακή τους τύχη, ο ταμίας του τραπεζικού καταστήματος αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ενημέρωσε αμέσως τον διευθυντή του. Τα χαρτονομίσματα, αν και είχαν απίστευτη πιστότητα έτσι όπως ήταν φτιαγμένα, δεν κατάφεραν να περάσουν από το ειδικό μηχάνημα ανίχνευσης.

Οι υπεύθυνοι της τράπεζας ενημέρωσαν αμέσως τις αστυνομικές αρχές και το τμήμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, άνδρες του οποίου μετέβησαν στο σημείο. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους δύο Ελληνες, ενώ αναζητούν έναν νεαρό Νιγηριανό συνεργό τους ο οποίος τους βοηθούσε στη χημική επεξεργασία των πλαστών χαρτονομισμάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην Αμφισσα βρέθηκε και κατασχέθηκε το παράνομο εργαστήριο κατασκευής πλαστών χαρτονομισμάτων.

Μάλιστα, σε έλεγχο που έγινε σε κάδο απορριμμάτων ο οποίος βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από το «εργαστήριο», εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία μαύρη σακούλα σκουπιδιών η οποία περιείχε πλαστά χαρτονομίσματα 51.000 ευρώ. Τη σακούλα είχε προλάβει να «ξεφορτωθεί» ο Νιγηριανός συνεργάτης των δύο συλληφθέντων προτού εξαφανιστεί από προσώπου γης.

Εναντίον των δύο Ελλήνων σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών λειτουργών προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις τους.

Από τους αστυνομικούς συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τόσο του Νιγηριανού όσο και άλλων πιθανών συνεργατών της σπείρας τόσο στην Ελλάδα όσο και στη γείτονα Βουλγαρία, απ’ όπου εκτιμάται ότι έφεραν τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά και την τεχνογνωσία για την κατασκευή των πλαστών χαρτονομισμάτων.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν... στρωθεί στη δουλειά τον τελευταίο περίπου χρόνο, φέρονται να «έσπρωχναν» το προϊόν τους κυρίως στις αγορές της επαρχίας προτού πάρουν την απόφαση να δοκιμάσουν την τύχη τους στην Αθήνα.

Οι μετανάστες αυξάνουν τον πληθυσμό της Ελλάδος


Σε 11.305.118 άτομα, εκτιμάται ότι είχε ανέλθει την 1η Ιανουαρίου 2010 ο πληθυσμός της Ελλάδας, αυξημένος κατά 44.716 άτομα σε σύγκριση με την 1η Ιανουαρίου 2009. Η εξέλιξη αυτή πάντως κατά κύριο λόγο οφείλεται στην καθαρή μετανάστευση (35.099 άτομα) και πολύ λιγότερο στις γεννήσεις (9.617 άτομα).

Αυτό προκύπτει από ειδική έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), για την εξέλιξη του πληθυσμού στην Ελλάδα

Κάποια links για την παρακολούθηση των γεγονότων #Egypt


egypte_28
Δεκάδες χιλιάδες αιγύπτιοι διαδηλωτές έχουν πλημμυρίσει και σήμερα το κέντρο του Καΐρου ασκώντας ασφυκτικές πιέσεις στο καθεστώς του Χόσνι Μουμπάρακ, την ώρα που η Δύση ζητάει «ομαλή μετάβαση προς την Δημοκρατία». 
  • «Ο στρατός πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στην Αίγυπτο και τον Μουμπάρακ», γράφει ένα μεγάλο πανό στην πλατεία Ταχρίρ, όπου διαδηλωτές μοίραζαν φαγητό στους στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί για να αποκαταστήσουν την τάξη μετά από έξι ημέρες βίαιων ταραχών που έχουν αφήσει πίσω τους 125 νεκρούς. Οι διαδηλωτές έχουν προκηρύξει γενική απεργία για σήμερα και μια πορεία «διαμαρτυρίας των εκατομμυρίων» για αύριο Τρίτη. M.A BHMA
Κάποια links, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις στην Αίγυπτο:
Al Jazeera live feeds
NPR: A Primer On Following Egyptian Protests On Twitter
Washington Post: Twitter Egypt
Photo via totallycoolpix

“Πολύ νέος για να μην εργάζομαι, αλλά πολύ ηλικιωμένος για να βρω μια θέση εργασίας"


longtermbyage
Μια νέα έκθεση της Pew via washingtonpost για τη μακροχρόνια ανεργία στην Αμερική , καταλήγει σε απογοητευτικά συμπεράσματα:
Τριάντα τοις εκατό αυτών που είναι άνεργοι,  είναι άνεργοι για ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια ανεργία). Αυτό ισοδυναμεί με 4,2 εκατομμύρια ανθρώπων - περίπου όσο ο πληθυσμός της πολιτείας του Κεντάκι - 25 τοις εκατό περισσότεροι άνθρωποι πλήττονται από τη μακροχρόνια ανεργία σε σχέση με ένα χρόνο πριν (τον Δεκέμβριο του 2009, 3.4 εκατ).
Χρησιμοποιώντας δεδομένα CPS, το Pew υπολόγισε ότι η επίμονη του προβλήματος της μακροχρόνιας ανεργίας εμφανίζεται ανεξαρτήτως των τομέων της εκπαίδευσης και σε συγκεκριμένες ομάδες ηλικιών,κυρίως όσων είναι άνω των 55 ετών.
Επιπλέον, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, προβλέπει περιορισμένο μόνο δίχτυ προστασίας κατά της μακροχρόνιας ανεργίας - τα ποσοστά είναι παρόμοια σε όλες τις βαθμίδες : 31% των ανέργων με πτυχίο, ήταν εκτός εργασίας για ένα έτος ή περισσότερο, σε σύγκριση με 36% στους απόφοιτους λυκείου και 33% σε αυτούς που είχαν εγκαταλείψει το σχολείο.
Η αλληλεπίδραση μεταξύ της ηλικίας και της ανεργίας, είναι πραγματικά το πιο ανησυχητικό στοιχείο. Σε κάποιο επίπεδο, έχουμε μια ηλικιακή πτυχή της «διαρθρωτικής ανεργίας». Πολλοί ηλικιωμένοι εργαζόμενοι έχουν διαπιστώσει ότι οι απλά εργοδότες δεν θέλουν να τους προσλάβουν. Πρόκειται, όπως σύμφωνα με τα λόγια ενός άνεργου, οποίος αναζητεί εργασία στο Warren County, NJ, για ανθρώπους που είναι : πάρα πολύ νέοι ώστε να μην εργάζονται, αλλά πολύ ηλικιωμένοι για να βρουν μια θέση εργασίας .
Όταν υποβάλουν αίτηση για θέσεις απασχόλησης,  πολύ χαμηλότερες από την προηγούμενη θέση τους, απορρίπτονται καθώς έχουν περισσότερα προσόντα από τις απαιτήσεις της θέσης . Οι εργοδότες προτιμούν νεότερους εργαζόμενους, καθώς υπάρχει η  παραδοχή ότι οι νέοι εργαζόμενοι θα είναι καλύτεροι στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, από ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας .
Τελικά, το ποσοστό ανεργίας στη χώρα αυτή θα μειωθεί. Αλλά είναι πολύ πιθανό ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει ένας πυρήνας μερικών εκατομμυρίων ανέργων - λίγο μεγαλύτερης ηλικίας σε μια αδύναμη αγορά εργασίας, που τους θεωρεί  όλο και λιγότερο απασχολήσιμους, λόγω της ηλικία τους και το χρόνο παραμονής τους εκτός εργασίας.

Αίγυπτος-Η πόρτα της οργής δεν κλείνει με τίποτα."Ψωμί, Ελευθερία, Αξιοπρέπεια"


Γράφει ο Γιώργος Σαρρής
  
Όλοι αναρωτιούνται και σήμερα τι συμβαίνει στην Αίγυπτο.
Ασταμάτητοι για 6η συνεχόμενη μέρα οι Αιγύπτιοι βγαίνουν στους δρόμους για "Ψωμί, Ελευθερία, Αξιοπρέπεια", αγνοώντας επιδεικτικά την απαγόρευση κυκλοφορίας και την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Παρα τις βίαιες προσπάθειες καταστολής, παρα τα τεχνάσματα των κούφιων υποσχέσεων για αλλαγές και τον ανασχηματισμό, παρα τις εκκλήσεις του στρατού που έχει καταλάβει το Κάιρο και τους...
 πυροβολισμούς στον αέρα, Αιγύπτιοι όλων των ηλικιών, όλων των στρωμάτων, μουσουλμάνοι ή κόπτες, φοιτητές ή εργάτες, μικρομαγαζάτορες, επαγγελματίες, όλοι γεμίζουν πάλι την κεντρική πλατεία ζητώντας την αποκαθήλωση του τυρρανικού καθεστώτος που μεχρι λίγες μέρες πιο πριν έδειχνε απόλυτο σημείο ισορροπίας στον Αραβικό κόσμο.
Πριν από λίγο το Ασσοσιέτεντ Πρες έδωσε βίντεο με πρωινή διαδήλωση σε μια στιγμη που φαινόταν πως γινόταν προσπάθεια να φανεί πως το κράτος επανακτά τον έλεγχο. Αυτη την ώρα από πολλά μεσα μεταδίδεται πως ο κόσμος πληθαίνει στην πλατεία Ταχρίρ και ετοιμάζεται για άλλη μια μέρα αποφασιστικής αντιπαράθεσης.
Το BBC μετέδωσε έκκληση διαφόρων μετώπων και συσπειρώσεων που δημιουργούνται αυτές τις μέρες στην Αίγυπτο προς τον ΕλΜπαραντέι να σχηματίσει μεταβατική κυβέρνηση και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.
Η κατάσταση παραμένει καυτή και κρέμεται σε μια λεπτή κλωστή ενω όλοι περιμένουν να δούν ποια θα είναι τελικά η στάση του στρατού μετα από 2 μέρες που "καλύπτει το κενό της ασφάλειας" στους αιγυπτιακούς δρόμους.
Φήμες έρχονται από παντού με αντικρουόμενες πληροφορίες.Η μια πηγή λέει αυτό που συμβαίνει εδώ και 2 μέρες, ότι δηλ. ο στρατός δεν κτυπάει τους διαδηλωτές, ενω άλλη πηγή λέει ότι υπάρχει εντολή από το πρωί στους στρατιώτες να επιβάλουν  την τάξη με κάθε κόστος.Στην πλατεία Ταχρίρ σύμφωνα πάλι με το ΒΒC oι διαδηλωτές δήλωσαν πως αύριο Δευτέρα θα κάνουν πορεία με τις σωρούς των δεκάδων νεκρών προς το προεδρικό μέγαρο αν δεν παραιτηθεί ο Μουμπάρακ.
Αυτή την ώρα μεταδίδεται πως πολεμικά αεροσκάφη κάνουν χαμηλές πτησεις πάνω από το Καιρο ένω το πρωί πολλά ελικόπτερα έκαναν φανερή την επίδειξη δύναμης που επιχειρεί ο στρατός για να χειραγωγήσει το εξοργισμένο πλήθος.Ας μην ξεχναμε οτι ο νέος πρωθυπουργός είναι παλιά καραβάνα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας!
Που πάει λοιπόν η κατάσταση; Σε λύση ή σε βίαιο πραξικόπημα και λουτρό αίματος;

Εντυπωσιακός είναι ο τρόπος που δέχονται ττην εξέλιξη του "συνδρόμου της Τυνησίας" οι  άλλες χώρες της περιοχής - Ιορδανία, Σ.Αραβία,Υεμένη κλπ, που τρεμουν πως έρχεται η σειρά τους.Ειδικά η δήλωση στήριξης του βασιλιά της Σ.Αραβίας προς το καταρρέον καθεστώς Μουμπάρακ ήταν δείγμα του φόβου που αισθάνεται αυτός και η εξουσία του.Και πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, όταν το Σαουδαραβικό χρηματιστήριο, το μεγαλύτερο της περιοχής, υπέστη  χθές τρομερή πανωλεθρία με πτώση -6,5%(!) προεξοφλώντας ότι η Σ.Αραβια θα είναι ο επόμενος ίσως κρίκος στην αλυσίδα των εξεγέρσεων.
Εννοείται πως "η εντός της κρίσης της" Δυση, παρακολουθεί με δέος αφού και μόνο η κερδοσκοπία στο πετρέλαιο (βρίσκουν ευκαιρία τα κοράκια των αγορών) θα μπορούσε να προκαλέσει πληθωριστική έκρηξη με ανεξέλεγκτες συνέπειες για τις οικονομίες της.

ΠΕΘΑΝΕ Η ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙΤΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ


Έφυγε σήμερα από την ζωή, σε ηλικία 85 ετών, η Καίτη Λαμπροπούλου.Η ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, που αγαπήθηκε ερμηνεύοντας ρόλους πλάι στηνΑλίκη Βουγιουκλάκη και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα, την ώρα που κοιμόταν στο σπίτι της στο κέντρο της Αθήνας...


Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τα καλλιτεχνικά δρώμενα.Με τις ερμηνείες της άφησε το προσωπικό της στίγμα στην μεγάλη οθόνη, το θεατρικό σανίδι, αλλά και την τηλεόραση.

Άλλοτε ως γλυκιά, καλή και χαριτωμένη, όπως στην ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό», κι άλλοτε ως στριμμένη, όπως στην «Σωφερίνα», η σύζυγος του δημοσιογράφου και συγγραφέα Γεώργιου Ρούσου, ταύτισε μεγάλο μέρος της καριέρας της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η ζωή της

Γεννήθηκε το 1926 και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής της στην Κωνσταντινούπολη, λόγω των επιχειρηματικών ασχολιών του πατέρας της.

Βγήκε στο σανίδι, ως εξαιρετικό ταλέντο, στην αρχή κρυφά από την οικογένειά της. Με την «Αγριόπαπια» του Ίψεν στο Θέατρο Τέχνης έκανε το ντεμπούτο της.

Με το θέατρο του Κουν συνεργάστηκε σε πολλά έργα, μεταξύ των οποίων τα «Σουάνεβιτ», «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε», «Κωνσταντίνου και Ελένης», «Βυσσινόκηπος», «Στέλλα Βιολάντη», «Το πρώτο έργο της Φάννυ», «Δεν μπορείς να ξέρεις», «Χαρούμενα νιάτα». «Βρικόλακες» κ.ά.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, στις παραστάσεις «Ζητείται υπηρέτης», «Το φιντανάκι», «Κατά φαντασίαν ασθενής», «Στρατηγήματα εραστών», «Λοκαντιέρα», «Ο κουρέας της Σεβίλλης», «Καινούργια ζωή», «Φοιτητές», «Το χαλάζι», «Όπως με θες» και άλλο.

Κατόπιν βρέθηκε στο Ελεύθερο Θέατρο, με σειρά έργων από το «Όνειρο Θερινής Νυκτός» ως το «Ο Μιμίκος και η Μαίρη», από τα ιστορικά έργα του Ρούσσου με τη «Βασίλισσα Αμαλία» ως τα μιούζικαλ, πάντα της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Ο κινηματογράφος μπήκε στη ζωή της το 1951 με το μελό «Το παιδί μου πρέπει να ζήσει» και συνέχισε, ξεχωρίζοντας ως φίλη, μητέρα, αντίζηλος ή νύφη της Αλίκης Βουγιουκλάκη, παίζοντας σε περισσότερες από είκοσι ταινίες.

Στην μικρή οθόνη έδωσε το παρών σε πολλές σειρές («Βασίλισσα Αμαλία», «Αναδυομένη», «Τυχεροί και άτυχοι», «Μυστικοί αρραβώνες» κ.ά.).

Στις 20 Δεκεμβρίου 2004, απονεμήθηκε στην ίδια και τη Σμαρούλα Γιούλη το έπαθλο «Κυβέλη» για τη συνολική τους θεατρική προσφορά.

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου στις 15:00 από το Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

ΦΕΥΓΕΙ ΓΙΑ ΝΑ (ΞΑΝΑ) ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ!


ΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ
ΘΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΝΔ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Το Fimotro όπως θα έχετε καταλάβει, έχει πολύ καλή πληροφόρηση από το περιβάλλον του Κώστα Καραμανλή. Σήμερα λοιπόν αποκαλύπτουμε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι έτοιμος για την επόμενη μέρα. Ούτε τα σενάρια, αλλά ούτε και... 
τα όποια σχόλια είναι αυτά που θα καθορίσουν το πολιτικό μέλλον του. Η απόφασή του είναι οριστική. Δεν θα είναι στη νέα Βουλή. Δεν θέλει να συμπεριληφθεί στις λίστες της Νέας Δημοκρατίας. Αφενός γιατί αυτή είναι η απόφασή του και αφετέρου γιατί δεν θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στο κόμμα του και στον Α. Σαμαρά. Ο Καραμανλής, λοιπόν, έχει αποφασίσει κάτω από τις σημερινές πολιτικές συνθήκες να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική. Και να αποχωρήσει για πάντα. Εκτός και εάν μετά τις προσεχείς εκλογές του ζητηθεί να επιστρέψει. Είτε για να λειτουργήσει ενωτικά στην ευρύτερη κεντροδεξιά, είτε για κάποιον άλλον λόγο. Ούτως ή άλλως, το Fimotro, είναι σε θέση να γνωρίζει ότι ο Σαμαράς σκέφτεται πολύ σοβαρά να τον προτείνει για την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέχρι τότε, το 2015, δηλαδή, θα έχουν αλλάξει πολλά. Και μπορεί μέχρι τότε η Ν.Δ. να έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Να έχει κερδίσει δηλαδή τις εκλογές. Άλλωστε η Ηρώδου του Αττικού είναι ο τελευταίος στόχος του Καραμανλή. Θα το ήθελε και ο ίδιος, το θέλει και ο Σαμαράς. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρώην πρωθυπουργός, σήμερα το πρωί ήταν πολύ προβληματισμένος με τον Β. Αντώναρο. Όπως ενημερώθηκαμε, δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από τον τρόπο που έκλεισε το θέμα Σημίτη με συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής. Και όπως ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός έλεγε σε συνεργάτες του, δεν του είχε ανάψει το "πράσινο φως" για να πει κάτι τέτοιο.