LIVE ΤΙΜΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΕ USD ( $ )


Γιατι θελουν καποιοι να παραμεινουμε στο ευρω..Η Ελλαδα το μεγαλυτερο πλυντηριο τραπεζικου χρηματος.

ponzi
Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2015 και την επ’ αυτού Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σ αποκαλύπτεται μια ολόκληρη πυραμίδα Ομολόγων ΕΔ ελληνικού χρέους, που πωλούνται και επαναγοράζονται κρυφά – με την κάλυψη του ΟΔΔΗΧ –  κάθε χρόνο, μεταξύ τραπεζών και ελληνικού δημοσίου, για να συντηρείται ως δήθεν πιστωτικό έσοδο και, έτσι, να μη σκάσει η φούσκα του χρέους που δημιούργησαν όλες ανεξαιρέτως οι μνημονιακές κυβερνήσεις, εγγυώμενες με τίτλους ΕΔ τη ρευστότητα και τη λειτουργία των χρεοκοπημένων ελληνικών τραπεζών.
Τα πιστωτικά αυτά έσοδα, λέει η έκθεση του ΕΣ, παρουσιάζουν αύξηση, σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα, κατά € 675.088.655.321,21, ανερχόµενα συνολικά σε €771.074.655.321,21. Η σηµαντική απόκλιση των πιστωτικών εσόδων από τις προβλέψεις του προϋπολογισµού οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο, δια του ΟΔΔΗΧ, προέβη, κατά τη διάρκεια του 2015, σε µη προβλεφθείσα στον προϋπολογισµό σύναψη πράξεων πώλησης τίτλων µε συµφωνία επαναγοράς µε τους φορείς που µετέχουν στο «κοινό κεφάλαιο ΝΠ∆∆ και Ασφαλιστικών Φορέων», του οποίου η διαχείριση έχει ανατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι συµφωνίες επαναγοράς αποτελούν χρηµατοοικονοµικό εργαλείο, που χρησιµοποιείται από τη διοίκηση προκειµένου να καλύψει τρέχουσες ανάγκες ρευστότητας. Κατά συνέπεια, αποτελεί βραχυπρόθεσµο εσωτερικό δανεισµό, στον οποίο µετέχουν οι φορείς του ∆ηµοσίου και δεν προσµετράται στο επίσηµο χρέος. Για τη χρήση 2015, ως προς τις πράξεις πώλησης τίτλων µε συµφωνία επαναγοράς, προϋπολογίστηκε ποσό € 44.000.000.000,00, πλην όµως το ποσό των πράξεων αυτών ανήλθε σε 16 € 694.206.470.059,16, έναντι ποσού € 97.153.994.700,95 στη χρήση 2014 (αύξηση κατά 614,54%).
Εν προκειµένω, πάντως, δεν προκύπτουν µε ακρίβεια ούτε οι φορείς, οι οποίοι συµµετέχουν στον εν λόγω βραχυπρόθεσµο δανεισµό, ούτε που διοχετεύτηκε η ρευστότητα που προκλήθηκε από τις ανωτέρω πράξεις. Ως προς το πρώτο ζήτηµα µε το 59488/08.09.2016 έγγραφο της 7ης Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τον Ο∆∆ΗΧ, ζητήθηκε αναλυτική κατάσταση των φορέων που συµµετέχουν στο «κοινό κεφάλαιο» και εποµένως στο βραχυπρόθεσµο δανεισµό, αλλά µε την 1648/13-09-2016 απαντητική του επιστολή ο Ο∆∆ΗΧ δεν παρείχε επαρκή πληροφόρηση.
Έτσι, το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατέβαλε το έτος 2015 δαπάνες για την εξυπηρέτηση της ∆ηµόσιας Πίστης (ΚΑΕ 6000) ύψους € 782.873.545.833,06, υπερβαίνοντας τον προϋπολογισµό κατά € 676.576.657.833,06. Από το ανωτέρω ποσό πληρώθηκαν χρεωλύσια δηµόσιου χρέους (ΚΑΕ 6200) €773.843.376.353,17, εκ των οποίων € 40,5 δις για εξοφλήσεις εντόκων γραµµατίων (ΚΑΕ 6231) και € 692,8 δις (ΚΑΕ 6272) για πώληση τίτλων µε σύµφωνο επαναγοράς.
Όμως, οι ανωτέρω καταβολές, ενώ δεν επιβαρύνουν – τυπικά μόνο – το δηµόσιο χρέος και, έτσι, δεν εγγράφονται στον Προϋπολογισμό, καθ’ όσον διενεργούνται µε σκοπό την κάλυψη βραχυπρόθεσµων ταµειακών αναγκών της Κεντρικής ∆ιοίκησης, εγγράφονται υποχρεωτικά ως λογαριασμοί τάξεως στους Ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών που πραγματοποίησαν τις ανωτέρω συναλλαγές πιστωτικών εσόδων με το ελληνικό δημόσιο.Πως να μην τρομάξει λοιπόν ακόμη και η ΕΚΤ με την πυραμίδα των 692,8 Δις, όταν μάλιστα το στοιχείο αυτό αποκρύπτεται ακόμη και από τον ίδιο τον ΟΔΔΗΧ, που όχι μόνο απαξιεί να απαντήσει σχετικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά, επιπλέον, έχει φροντίσει, από τον Ιανουάριο του 2013, να μη λειτουργεί ο σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του, προκειμένου να μην γνωρίζει κανείς το μέγεθος της μαύρης αυτής δημοσιονομικής και τραπεζικής ταυτόχρονα τρύπας που, αργά ή γρήγορα, θα ρουφήξει μέσα της ολόκληρους τους κρατικούς προϋπολογισμούς και τις τραπεζικές καταθέσεις των επομένων γενεών.
EΔΩ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΔΔΗΧ : http://www.pdma.gr/el/debt-instruments-gr/2012-02-24-17-13-50
Και επειδή το πλιάτσικο σε αυτή την χώρα έχει συνέχεια και συνέπεια από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις έρχεται λοιπόν το υπουργείο οικονομικών δια του μηνιαίου δελτίου στοιχείων της γενικής κυβέρνησης με ημερομηνία Δεκέμβριος 2016 και μας αποκαλύπτει το μέγεθος της τραπεζικής απάτης με την υπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Οπως βλέπεται και στον σχετικό πίνακα της σελίδας 19 οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι που εκδώσανε οι τράπεζες με την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου ανέρχονται στα 502 δις ευρώ.
Επειδή οι τράπεζες σπεκουλάρουν και εκτός χώρας και σε άλλα νομίσματα η συναλλαγματική διαφορά είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 86 εκατομμυρίων Ευρώ.
Η Ελλάδα κάποιοι θέλουν να την κρατήσουν στο ευρώ γιατί μέσω αυτής οι διεθνείς τραπεζίτες εφαρμόζουν τις πολιτικές τους εκτός χώρας και εκτός ευρωζώνης..χρεώνουν το Ελληνικό δημόσιο και κάποια στιγμή όταν σκάσουν οι τράπεζες η χώρα θα βρεθεί έρμαια της τραπεζικής μαφίας…H πυραμίδα ponzi μπρος σε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα από την πολιτική και τραπεζική μαφία θα είναι πάρτυ….
Deltio_Gen_Kyb_12_2016-p01

Deltio_Gen_Kyb_12_2016-p20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση να μην υπάρχουν μηνύματα υβριστικού περιεχομένου.